Series Title Author Format Year of Publication Results
Yi shu yu sheng huo cong shu (Zhejiang ren mei mei shu chu ban she) Mackay, A. L. Gordon Book 1931 1
Yidish--meḳorot u-meḥḳarim Zfatman, Sara Book 1987 1
Ying Han dui zhao. Zhongguo wen xue bao ku. Dang dai wen xue xi lie = English-Chinese. Gems of Chinese literature. Contemporary Jiang, Zilong Book 1999 1
York manuscript and early print studies ; v. 3.   Book 2022 1
York manuscript and early print studies ; v. 5. Wood, Sarah Joy, 1980- Book 2022 1
York manuscripts conferences   Book 2000 1
York manuscripts conferences ; v. 3.   Book; Conference Proceeding 1994 1
York medieval texts Chaucer, Geoffrey, -1400; Gibbs, A. C; Langland, William, 1330?-1400?; Malory, Thomas, Sir, active 15th century Book 1966; 1967; 1968; 1971; 1975; 1978; 1980; 1982 8
York prize essay ; 1902 Carr, Cecil T. (Cecil Thomas), Sir, 1878-1966 Book 1984 1
York prize essay ; 1903 Mitchell, William Book 1904 1
York prize essay ; 1905 Carr, Cecil T. (Cecil Thomas), Sir, 1878-1966 Book 1907 1
York studies in economics Culyer, A. J. (Anthony John), 1942- Book 1976 1
York studies in medieval theology ; 4.   Book 2003 1
Young Fabian pamphlet ; 39 Murgatroyd, Stephen, 1950- Book 1974 1
Young Fabian pamphlet ; 40 Roy, Donald, 1930- Book 1974 1
Young Fabian pamphlet ; 41   Book 1975 1
Young Fabian pamphlet ; 42 Smith, Martin, 1951 April 19- Book 1975 1
Young Fabian pamphlet ; 45 Harris, Geoff Book 1976 1
Young Fabian pamphlet ; 46 Elliott, David, 1943- Book 1977 1
Young Fabian pamphlet ; 47 Schuller, Tom Book 1978 1