The Anglo-Saxon Chronicle : a collaborative edition. Vol. 8, MS F : a semi-diplomatic edition with introduction and indices /

edited by Peter S. Baker

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Baker, Peter S. 1952-
Uniform Title:Anglo-Saxon chronicle.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Cambridge : D.S. Brewer, 2000.
Ämnen:
Fysisk beskrivning:cxii, 158 p. ; 24 cm
ISBN(s):9780859914901
General note:The F-text of the Anglo-Saxon Chronicle is found in London, British Library, MS Cotton Domitian A. viii, fol. 30-70.
Language note:Introduction in English, text in Anglo-Saxon and Latin.
Taggar: Lägg till en tagg
Lägg till första taggen!

Lower Library

Beståndsuppgifter i Lower Library
Shelfmark:
LL 002 ASC 108 Borrowable : Tillgänglig